مهم ترین عامل موفقیت در گل کاری خاک باغچه است

باید هم از لحاظ مواد مغذی و هم تناسب سایر مواد سازنده ی خاک با احتیاجات گل مطابقت داشته باشد .

اهمیت که برای گل های گلدان لازم است به مراتب بیشتر است که در باغچه یا حاشیه ها در آن کار می شود.

خاک و خاک برگ را دارای دو خاصیت طبیعی و شیمیایی است

خاصیت طبیعی آن وزن مخصوص، قابلیت نفوذ، قابلیت انعقاد و قابلیت جذب آب است.

خاصیت شیمیایی مربوط به مواد است که از آن ساخته شده و بکار تغذیه گیاه ها می رود.

طبیعی در آماده سازی…

بیشتر از خواص شیمیایی آن است و باید متوجه بود خاکی که برای گل کاری تهیه می شود.

اول ریشه به خوبی در محیط توسعه یافته وبه آسانی مواد غذایی را جذب و مصرف میکند

پس اگر وضعیت طبیعی مناسب با ساختمان گیاه نباشد به فرض آنکه خاک پر از مواد غذایی باشد. چه اثری خواهد داشت؟

وضعیت شیمیایی و مواد در آن که برای پرورش و تغذیه گیاه لازم است.

مثلا برای پرورش گل خرزهره هندی

خاک برگ ساخته شده از برگ های خلنگ لازم است و این گل در چنین خاکی ولو مواد غذایی و شیمیایی آنقدر در حد کفایت نباشد

نمو بهتری خواهد داشت تا در خاک برگ تهیه شده از پوسیده چمن که مملو از مواد غذایی باشد.

کاشتن بذر

خیلی ریز و سبک که وجود علف های هرز یا قارچها یا خزه برای نمو یا سبز شدنشان مضر است.

با وسایل مخصوص

داغ کردن

جوشاندن یا بخار دادن

انگل ها پاک میکنند.

عمل استریل کردن بیشتر درباره ی خاک هایی که برای گلدان ها حاضر می کنند.

حاشیه ها یا باغچه ها به واسطه اینکه بذر علف های هرز یا هاگ قارچ ها را آب یا باد دائما منتشر می سازد.

استریل کردن خاک کاری بیهوده است.

خاک تازه (خاک باغ)، اولین نوع از خاک باغچه

اندازه کافی سنگین، قوی و مدت ها به آن کود داده و روی آن کار شده باشد.

مانند آن که در زمین های سبزی کاری با افزایش مقداری شن یا خاک برگ، قابل استعمال برای گل کاری در خاک باغچه می کنند.

خاک برگ چمن، مناسب برای خاک باغچه


در اروپا چمن های وسیعی ای را اجاره کرده وعلف چمن بلند می شود با ماشین چیده و روی هم دسته می کنند.

وپس از آن خاک برگ روی هم می ریزند جمع شده و ارتفاع توده آنها نباید بیشتر از ۶۰ سانتی متر باشد.

هم ممکن می باشد طبقات زیرین نزدیک به زمین گندیده و فاسد شود.

زمین رسی و شنی

مواد آهکی در چمن زار زمین های ترش است .

باید موقعی که علف ها را روی هم می ریزند بین هر قشر علف، کمی نرمه آهک یا آرد توماس (Tomas) بپاشند.

این توده علف شروع به خشک شدن کرد هر دو روز یک مرتبه باید روی آنرا با آب فاضلاب، آب پاشی کرد.

هر چند یک مرتبه آنها را به کمک بیل برگرداند تا به خوبی در اثر نفوذ هوا و آفتاب بپوسد.

بعد از اینکه کاملا پوسیده و آنرا سرند کردند، حاضر برای استفاده می شود.

این مورد برتری دارد مخصوصا برای انواع گل داودی هم بسیار مناسب است.

چمن چون همیشه مقدار زیادی آب را در خود نگه می دارد، جز خاک های سنگین است .

اگر به این خاک در مواقع لزوم دسترسی نباشد، به جای آن می توان از خاک تازه در خاک باغچه استفاده کرد.

خاک برگ معمولی، سومین نوع از خاک باغچه


هوای سرد پاییز، برگ درختان شروع به ریزش می کنند آنها را جمع آوری کرده و در گودالی که عمق آن بیش از ۶۰ سانتی متر نباشد، روی هم می ریزند تا بپوسد.

می توان روی برگ ها را با آب فاضلاب تا حدی مخلوط کرد، و اگر آنرا به مصرف گل هایی که آهک برای آنها مضر است نمی رسانند.

می توان در بین برگ ها به عنوان نرمه آهک از این خاک استفاده کرد.

با این برگ ها اگر مقداری کود حیوانی هم مخلوط کنند اثرات بهتری خواهد داشت.

هر سه ماه یک مرتبه توده برگ ها را زیر و رو کرده و دوباره روی هم دسته می کنند .

خاک نرم قهوه ای رنگی به دست آید زیرا وجود شاخه ها و چوب ها بین خاک باغچه سبب انتشار بعضی امراض قارچی یا حیوانی ممکن است شود.

این خاک برگ دارای وزن متوسط و قابلیت نگه داری متوسط آب است.

خاک برگ خلنگ


خاک برگ خلنگ پوسیده نباتات است و به همین نام در جنگل هایی که خاک آن سیلیسی است می روید، از پوسیده برگ دم برگ و شاخه های نرم آن و ریشه اش مخلوط با خاک شنی جنگل همیشه یک قشر کف جنگل ها موجود است که به خوبی می توان آنها را جمع آوری کرده و به باغ آورد. این خاک برای گیاهانی که ریشه آنها نرم و لطیف است و اصولا برای گیاه های گرم خانه خیلی مفید می باشد.

خاک خلنگ جز خاک های سبک بوده و آب را کمتر در خود نگه می دارد با وجود این همیشه کمی مرطوب می ماند، ولی وقتی خشک است به سختی آب را جذب می کند. اگر از این خاک مقدار زیادی در اختیار باغبان باشد نباید آنرا روی هم توده کند زیرا وقتی این خاک تازه است در اثر تخمیر، حرارت زیادی تولید می کند بنابراین باید آن را در زمین یا انباری که هست به قسمی پهن کنند که ضخامت توده آن بیشتر از ۵ سانتی متر نباشد.

خاک پوسیده از فضولات حیوانی


فضولات حیوانی زمانی مصرف میشود که کاملا تجزیه و پوسیده باشد.

در غیر این صورت وجود مواد نپوسیده پس از آب دادن به خاک سبب تخمیر آن شده و ممکن است .

هم ریشه گل ها را بپوساند و هم در آن کرم، لیسه و حشرات موذی برای گل های باغچه تولید شود .

مملو از مواد غذایی پوسیده بوده و برای خاک گلدان بسیار مناسب است.

ولی همیشه آن را با خاک های دیگر و شن مخلوط کرده و مصرف می نمایند و کمتر موردی پیش می آید که خالص آنرا به کار ببرند.

اگر در این خاک کرم دیده شود، برای از بین بردن کرمها باید کمی به آن نرمه آهک اضافه شود که ضمنا PH آن را هم خنثی نماید.

این خاک سنگین و قوی برای خاک باغچه بوده و قابلیت بالای در نگهداری آب دارد.

خاک زباله، ششمین نوع از انواع خاک باغچه

به این زوائد ممکن است آنچه از خوراک ها که دور ریخته می شود و همچنین زوائد آشپزخانه مانند پوست میوه جات را نیز اضافه کرده و همان طور که برای ساختن خاکبرگ عمل می کردند برای پوساندن این زباله ها رفتار کنند.

چون خاکی که از این زوائد به دست می آید، حاوی مجموعی از مواد است که به طور جداگانه از آن خاک درست می شود و اگر چنین خاکی در دسترس گلکار نباشد، به این معنی که وسیله جمع آوری زباله را نداشته و ضمنا برای بعضی گلها مصرف آن لازم باید ممکن است با ترکیب خاک های مختلف از آن تهیه و مصرف نمود.

پیشنهاد می کنیم بخوانید آشنایی با انواع گل چند ساله


مثلا : گل داودی از ترکیب ۲ پیمانه خاکبرگ چمن و یک پیمانه خاک پوسیده فضولات حیوانی و مقدار لازم شن، برای انواع نخل دو پیمانه خاک خلنگ، یک پیمانه خاک فضولات حیوانی و مقدار لازم شن و برای بیشتر گیاه هایی که در گرمخانه عمل می آید یک پیمانه خاک چمن، یک پیمانه خاک خلنگ و یک پیمانه خاک فضولات حیوانی و شن را مخلوط کرده و استفاده می کنند.

مخصوصا اگر لازم باشد به آن کود حیوانی جهت خاک باغچه اضافه کرد.

خزه سبز و سفید مناسب برای گرد آوری خاک باغچه


گل ها جوانه را باید در رطوبت نگه داشت تا سبز شود (مانند گل برف که باید قبل از کاشتن یا موقع نقل و انتقال همیشه مرطوب باشد)

یا برای چیدن به دور پاجوش هایی که در هوای آزاد به سختی باز می شود یا دور شاخه ها، مفید است.

این خزه ها آب زیادی در خود نگه می دارند و با همان آب کمک به سبز شدن اینگونه گل ها می کنند.

برای بستن قلمه، ریشه گلها و پیاز ها باید با رطوبت به مقصد برسند و کمک بسیار به این کار می کنند.

ضمنا خزه های سبز برای تزئین سبد های گل و پای گلدان هایی که روی میز می گذارند، نیز مصرف می شود.

در این حوزه از خاک باغچه، خزه سفید را به این جهت سفید می گویند که پس از خشک شدن رنگ آن کاملا پوسیده می شود.

این نوع خزه ها غالبا در مرداب ها می روید و پس از آنکه از مرداب ها بریده شوند، نوک آنها را که سبز است موقع جا به جا کردن گلهای ثعلبی روی کف گلدان می گذارند تا رطوبت آنرا حفظ کنند و گاهی هم از آن خرد کرده و روی بذرهای لطیف که نمی توان روی آنها را خاک داد، می پاشند.

تورب


نوعی الیاف و خاک سبکی است که از مرداب های خشک شده بیرون می آورند.

این نوع مناسب خاک باغچه بیشتر از جمع شدن و تجزیه خزه سفید در کف مرداب ها تولید می شود.

خاک تورب را پس از آنکه نرم کردند، داخل انواع دیگری از خاک برگ کرده و در گلدان می ریزند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *