۱-تحليل اصول ۲-تعيين اهداف (تعيين مرز بين اهداف) ۳-تنظيم فهرست اهداف مربوط به برنامه‎‏ريزي (اهداف برنامه) ۳برنامه ريزي طراحي (طراحي سيستم و ملحقات) مانند اصول اجرائي، جزئيات برنامه‎‏ريزي (تنظيم دقيق مرحله به مرحله) رعايت مقررات و شرايط برنامه‎ريزي شهري، فرم عملکرد، تکنولوژي، فيزيک محيطي، انرژي، اقتصاد، زيست شناسي و بوم شناسي. کار اصلي معمار به روشني در اين عبارت تعريف شده است براين اساس وظيفه معمار ادغام اهداف و خواسته‎هاي متفاوتي است که ساختمان براساس آنها شناخته مي‎شود و نيز پيشنهاد راه‎حلي که با ابزار معماري موجود قابل اجراء باشد براي هر مسئله در ساختمان يک راه حل پيش‎بيني مي‎شود، بدين معني که هر ساختمان بتواند اهداف، خواسته‎ها و ايده‎هاي اصلي را در تماميت فرم خود منعکس نمايد. يکي از اهداف اصلي اين بررسي، تشريح نمونه‎هايي از پياده کردن هدف براي طراحهاي آينده و تعريف اين اهداف در واقعيت اجرايي مطابق با سيستمهاي مختلف طراحي و سبکهاي معين است تحليلهايي اين چنين به ندرت يافت مي‎شود. تعريف يک نوع خاص معماري براساس فهرست اهداف طراحي و برنامه‎ريزي مرتبط HoAi و با توجه به اطلاعات (ترسيمات قدم به قدم) (HoAi) صورت گرفته است. چنين نمونه‎هايي مي‎تواند پايه و محرکي براي استخراج مفاهيم مختلف برنامه‎ريزي جديد باشد. براي نشان دادن تنوع و گوناگوني معماري معاصر و جنبش‎ها و شيوه‎هاي اصلي آن نمونه‎هايي در محدوده معماري مدرن انتخاب شده است در معماري معاصر آغاز دهه ۱۹۷۰ به علت رخدادها و پيش رقتهاي ذيل به عنوان نقطه عطفي محسوب مي‎گردد. ۱در شروع اين دهه مباحث نظري معماري توسط روبرت ونتوري در کتاب «پيچيدگي و تناقص در معماري» و به همراه دنيس اسکات براون در کتاب «يادگيري از لاس وگاس» خلاصه و بازنگري شد در اين فرايند مبنايي براي معماري به ظاهر جديد سمبوليزم کشف شد که معماري را حامل تصورات و تعابير قابل ارتباط مي‎سازد. مؤلفين بر اين عقيده‎اند که فرم و معني معماري را نبايد صرفاً‌ با مفاهيم تجريدي هنري مانند کيفيت و اصليت بلکه با تصاوير و علائمي معمولي که هرکس بتواند آنها رابفهمد ارزيابي نمود. حتي اگر از نظر زيبائي شناسي از جاي ديرگي اقتباس يا کپي شده باشد. مانند فرودگاه لاسوگاس که صريحاً به عنوان نمونه ذکر شده است. در اين ارتباط تنها فونکسيوناليستها نبودند که خود را در معرض دفاع و تئوري معماري سمبوليک مي‎ديدند. ۲طبق نظر لکوتز دومين نشانه اين نقطه عطف کشفي است که در چند سال اخير حاصل شد. ما بايد تمام ساختمان‎هاي جديد را تا حدودي زياد مرتبط با محيط آنها بدانيم زيرا معماري، بوم شناسي است! اطمينان بيش از حد معماري مدرن تا آنجا پيش رفت که بخش اعظمي از تأثيرش روي محيط اطراف ناديده گرفته شد. حرکت به سمت حفظ بناهاي تاريخي، گوياي مشارکتي گسترده در اين تغيير نگرش است مفهوم ساختمان‎هاي هماهنگ يا کامل که توسط حميزامترلينگ در بازسازي شهر بيان شد سئوالي را براي کل معماري فونکسيونل مطرح کرد. ۳چارلز جنکز در کتاب زبان معماري پست مدرن به صورتي واضح پيش رفت معماري مدرن را بررسي مي‎کند وي به شکل زيبايي مرگ معماري مردن را تحليل کرده سپس قالمي براي گزينش معماري «پست مدرن» فراهم مي‎کند. جنکز از حرکت کنوني به سمت درهم و برهمي و التقاطگري دفاع مي‎کند و نتيجه مي‎گيرد اين حرکت نوعي از معماري را گسترش مي‎‏دهد که با سبکهاي هشتاد سال پيش نئوکوتين آن ونتوادوارد در انگلستان شباهت دارد به نظر او اين التقاط گري راديکال برخلاف معماري مدرن چند بيناني است. چنين اعتراض مصممي به معماري مدرن و تمايل نسبت به ائتلاف سبکها پيش از اين سابقه نداشت ۴ علاوه بر تغيير در درون معماري مدرن آغاز دهه ۱۹۷۰ از نظر يک رويداد بيروني قابل توجه است که به همان نسبت در نقطه عطف بودن آن مؤثر است. ايده‎ها و مفاهيم گونه‎اي معماري نو و آرمانگرا براي ساختمانهاي جديد بار ديگر با علاقه خاصي در نقشه‎‎هاي معماري پديدار شد. شهرها کاملي با اين شيوه گرافيکي هنر ارائه شدند. فريبندگي اين نوع ارائه‎ها اين اميد را بوجود مآورد که بتوان با معماري محيط مناسب‎تري را فراهم کرد. پلانما، جزئيات و پرسيکتيوهايي که توسط پيتر لوک در گالري لندن به نمايش درآمد براي فروش عرضه شد و کارهايي با نمايش گرافيکي معقول مانند ايده‎هايي خودگراها و کارهاي لتوراب کرير ما را متقاعد کرد که ديد معماري محدودي را به پذيريم نقشه‎هاي هنري و با معني معماري در کانون توجه مباحثات معماري قرار گرفت. بخش تحليلي اين کتاب محدود به بحث روي اصول طراحي و واقعيتهاي معماري مورد استفاده در نمونه‎هايي از معماري معاصر که معرفي دهه ۱۹۷۰ باشد، نيست. تأثير مباحثات امروز بر معماري را احتمالاً مورخان در سال ۲۰۰۰ ارزيابي کرده‎اند به جرأت مي‎توان گفت که نتيجه اين توضيحات براي نسل بعدي معماران قابل استفاده خواهد بود. اين بدين معني است که فقط در آينده مي‎توان نتايج، اهداف، ايده‎ها و تلاش معماران امروز را به تصوير کشيد در عين حال لازم است که معماران امروز اهداف و راه حلهايي به معماران فردا تحويل دهند. اين علت تحليل نمونه‎هايي است که توسط معماران امروز ترسيم شده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *