۱-شرحي بر نقش طراحي در ساخت و ساز، تئوريها در معماري، مفاهيم و تعريفها ۲-تحليل نمونه‎هايي از معماري معاصر که براساس اهداف طراحي يا ايده‎هاي طراحي آنها و مقايسه با راه‎حلهايشان در اجرا انتخاب شده‎اند. ۳-مقايسه اهدافي که راهنماي معماري حال حاضر هستند. مشخصه‎هاي ابزار معماري (عناصر طراحي که براي حل مسئله در اختيار معمار قرار دارد) مقايسه و تفاوت اصول و مشخصه‎ها در صفحات قبل مجموعه‎اي از مشخصه‎هاي معماري و اجراي واقعي آن با تحليلهايي از اصول متداول نشان داده شد. با مراجعه به ساختمانها و پروژه‎هاي انتخاب شده گزيده‎اي از مفاهيم، ايده‎ها و مدلهاي واقعي براي معماري حال و آينده بدست مي‎آيد براي فهم بهتر در صفحات بعد برخي از اين مشخصه‎ها را در روند طراحي بررسي مي‎کنيم. همانطور که قبلاً‌نوشته شد، مشخصه‎هاي معماري را مي‎توان بصورت نوشته،‌نقشه و مدلهاي سه بعدي نشان داد درک يک محيط مصنوع به زبان مواد و مصالح واقعي همواره با نقشه، اسکيس و يا مدل صورت مي‎پذيرد. هر کدام از نقشه‎ها يا آمکيس‎ها داراي تعداد زيادي اصول و نقطه نظرات مختلف است. از اين رو در صفحات بعد يکسري عناصر طراحي و مشخصه‎هاي معماري براي استفاده در کارهاي آينده بصورت گرافيکي ارائه مي‎شود. اين نمايش شماتيک عناصر طراحي گزيده‎اي از راه‎حلهاي ممکن را بصورت اسکيس (که زبان طراحي معماري است) به شما عرض مي‎کند در اين فرايند سعي شده است تا با ابزار معماري، مسائل فضا، هندسه،‌چيدمان و تناسبات و به همان نسبت مسائل جامعه‎شناسي و روان‎شانس به تصوير کشيده شود. عناصر طراحي، کوچکترين واحد واقعي را در «سنتز» يک مفهوم طراحي نشان مي‎دهند. اين عناصر، متسقل از نوع استفاده ساختمان، و يا معمارشان بوده و صرفاً براساس مشخصه‎هاي معماريشان انتخاب شده‎اند مشخصه‎هاي معماري و عناصر طراحي مربوطه ذهني هستند آنها گزيده کوچکي از تعداد خيلي زيادي هستند که مي‎توانستيم در اين مجموعه بگنجانيم، عناصر طراحي مي‎تواند به طراحات در توسعه ايده‎هايشان کمک کند. اگرچه براي اجتناب از اقتباسهاي بدون تفکر و تفسيرهاي غلط از حرکتها و سبکهاي هر دوره شناخت مناسبات مشترک اهداف مکتوب و ارائه آنها در طراحي و حتي اجراء اهميتي اساسي دارد. طبق نظر جويديک مي‎توان مشخصه‎ها را به شيوه‎هاي مختلف مانند کيفي، کمي، مجرد و غيره طبقه‎بندي نمود بعد از محدود کردن اين مجموعه مشخصه‎هاي معماري برخي از سبکها و روشهاي دهه اخير مشاهده مي‎شود. که تقريباً تمام دسته‎بنديهاي اهداف و اصول ذاتاً‌ کيفي هستند. جنبه‎هاي کمي تنها اثر ضعيفي بر مفاهيم طراحي ابداعي يک معماري نو دارد. علاوه بر اين مشاهده مي‎شود که مشخصه‎هاي کيفي سه دسته هستند: ۱مشخصه‎هاي عقلي ۲مشخصه‎هاي روانشناسي ۳مشخصه‎هاي سمبوليک. اين تقسيم نتيجه طبيعي دسته‎‏بندي اصول است که براي دستيابي به اهداف قلي، سمبوليک و روان شناسي همکاري مي‎کنند، بطور عجيبي اين تقسيم‎بندي سه گانه با آن پيشنهادي که در سال ۱۹۳۸ توسط فريتزشومافر براي طراحي ساختمان ما ارائه شد مطابقت مي‎کند: تأثيراتي مربوط به عقل احساس و روان.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *